گروه وکلاى دادآفرینان دادخواه، با استفاده از وکلاى مجرب و متخصص خود، توانسته است در مدتى کوتاه در مسیر حرکت به سوى اهداف خود به سرعت پیش روى نماید. گروه وکلاى دادآفرینان دادخواه بر این باور است که تحقق عدالت و احقاق حقوق موکلین خود، در گرو دانش حقوقى و پایبندى به اخلاق حرفه اى وکالت است و در این راستا با تمام توان و با صداقت و به کارگیرى روش هاى خلاقانه، به منظور ایجاد فضاى متعهدانه و امن براى موکلین خود تلاش مى نماید.